Reis met je Hart

Reis met je hart

Missie

De Stichting Reis met je Hart zet zich in voor mensen die door gebrek aan financiele middelen al langere tijd geen vakantie hebben kunnen genieten, maar die dit wel van harte gegund wordt door anderen uit hun omgeving. De stichting verzorgt een dagje uit of een vakantie met gelden die opgebracht worden uit giften, schenkingen, erfenissen en steun in natura.