Stichting Spiritus

Iemand, of een groepje mensen, heeft een geweldig idee voor een goede zaak. We weten dat fondsen hier graag bij instappen. Maar… wie is de aanvrager? Fondsen geven zelden aan zomaar een groepje mensen, laat staan aan individuen. Bijna allemaal geven ze in principe alleen aan een ANBI: een stichting dus, of een kerk(genootschap).

In die gevallen nemen we contact op met de Stichting Spiritus. Deze maakt het werven voor een mooi project mogelijk als de ANBI van de initiatiefnemer nog moet worden opgericht. Of wanneer het een eenmalig iets is, en het oprichten van een stichting een beetje weggegooid geld is omdat zo’n stichting na afloop van het project niets meer gaat doen.

Stichting Spiritus ontvangt en beheert dan de bijdragen van fondsen namens de initiatiefnemers, en houdt de deadlines voor (tussen-)evaluaties en -rapportages naar de fondsen in de gaten. Zij treedt, al naar gelang de afspraken over haar betrokkenheid, op als penvoerder en/of opdrachtgever bij het project.

Initiatiefnemers die van plan zijn, doorlopende werkzaamheden op te zetten en/of meerdere projecten na elkaar in te zetten, kunnen uit de startblokken geholpen worden, maar in de loop van de eerste één à twee jaar moeten ze wel een eigen stichting oprichten, want Stichting Spiritus heeft een beperkte capaciteit, en wil na een tijdje ook weer andere initiatieven helpen om van de grond te komen.

Meer weten? Neem contact op!