Stichting Spiritus

We komen regelmatig initiatieven tegen die we zeer de moeite waard vinden, maar waarin we aanvankelijk geen ondersteunende rol kunnen hebben. Dit kan zijn doordat het vooral een persoonlijk initiatief betreft, of omdat hier bijvoorbeeld een vereniging of stichting zonder een ANBI-beschikking bij betrokken is.

In deze gevallen wijzen we degenen die hun ziel en zaligheid stoppen in zo’n project, met als doel een verschil te maken in de wereld door anderen te helpen, graag door naar onze samenwerkende partner, de Stichting Spiritus. Deze aanverwante stichting bevordert en faciliteert namelijk projecten van personen en organisaties op het gebied van zingeving, cultuur en samenleving.

Stichting Spiritus treedt in zulke situaties dan op als mede-initiatiefnemer. Zij is dan (mede-) opdrachtgever òf penvoerder, volgt het project en stuurt waar nodig bij.
Stichting Spiritus zorgt voor de informatievoorziening vooraf, tijdens en na afloop aan co-financiers, opdrachtgevers en overige betrokkenen aan wie gerapporteerd dient te worden. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Spiritus.