Abacus

Stichting Abacus

Missie

De stichting ABaCus stelt zich ten doel:

  • het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika;
  • het onder de aandacht brengen van onderwijs in Afrika;

ABaCus doet dit door:

  • stimuleren van initiatieven voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika;
  • bijdragen aan en organiseren van bijeenkomsten hierover;
  • aangaan van samenwerkingsverbanden met hen die zich inzetten voor het onderwijs in Afrika;
  • ondersteunen en organiseren van acties en activiteiten voor het onderwijs in Afrika;
  • onder de aandacht brengen van het onderwijs in Afrika via de media;