Delen in een nalatenschap

Nalatenschap

Zorgen dat je als begunstigde deelt in een nalatenschap: kerken en kleinere goede doelen doen dat maar heel zelden, en dan nog vaak met iets van tegenzin. Onwillekeurig denken we dan aan “op iemands sterfbed hengelen naar zijn/haar geld”.

De werkelijkheid is, dat veel mensen in een latere levensfase gaan nadenken over wat ze willen dat er dóórgaat als zij er niet meer zijn. En heel vaak denken ze dan als eerste aan de plaatselijke kerk of diaconie, of aan een ander goed doel in hun eigen omgeving.

Helpen bij de stap van denken naar doen, is dan geen hengelen naar geld. Het is: iemand helpen een diep verlangen in vervulling te laten gaan. Iemand helpen, iets te doen dat zin geeft en impact heeft.

Maar: nooit op iemands sterfbed natuurlijk, en heel veel hangt er inderdaad van af, wanneer en hoe je dat gesprek met elkaar voert. En hoe je bewaakt dat het nooit gaat om wie “er met het geld vandoor gaat”, maar altijd om wat voor de erflater de meest betekenisvolle manier is om “verschil te maken voor de wereld van morgen”. De wereld die voor velen ook de wereld is waar ze over nadenken als hun gedachten bij hun kinderen of kleinkinderen zijn.

2Select heeft daar al meerdere kerken en goede doelen in geadviseerd, en doet nu een pilot met kerken uit het hele land om ervaringen te delen, een handreiking op te stellen, en onze advisering aan / coaching van kerken en andere goede doelen hierin verder te verbeteren.

Meer weten? Neem contact op!