Onze opdrachtgevers

2Select werkt voor zeer verschillende partijen, al hebben ze gemeen dat het nooit heel grote organisaties zijn. Juist daar hoopt 2Select verschil te kunnen maken, zodat de kleinere organisaties allereerst aan hun kerntaken kunnen werken. Vaak heeft zo’n kleinere non-profit geen geld of menskracht voor uitgebreide campagnes of dure fondsenwerving; 2Select kan daarbij helpen. Zoals bij:

Kerken, bij o.a.:

 • Protestants Maas- en Heuvelland, vergroening van drie monumentale kerken
 • R.K. Parochie Thomas a Kempis, restauratie interieur OLV Basiliek Zwolle
 • Protestants Hoogeveen, kerkgebouwen dienstbaarder maken aan de buurt

Inloophuizen, bij o.a.:

 • Stap Verder, Amsterdam-Zuidoost
 • Stichting Ik Wil, Eindhoven
 • Annahuis, Breda

Diaconaal-maatschappelijk werk, bij o.a.:

 • OVErHOOP / Barista 50/50, Woerden: inloop, activering en begeleid werken
 • Creative Change Agents, Lelystad: kwetsbare jongeren leren een creatief vak en coachen elkaar om de stad vooruit te helpen
 • Huis met Impact, Rotterdam: vakantieweken voor gezinnen in armoede

Landelijke netwerken, bij o.a.:

 • Netwerk DAK, vereniging van inloophuizen
 • Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland
 • Veiligekerk.nl, samenwerkende meldpunten grensoverschrijdend gedrag

Christelijke initiatieven, bij o.a.:

 • Alongsiders, biddend meeleven/meelopen met kwetsbare jeugdigen
 • Stichting Epafras, zorg en pastoraat voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland
 • Het Vakantiebureau, vakanties voor gezinnen in armoede, eenzame ouderen, en mensen die zorg behoeven

Buitenland, bij o.a.:

 • ToekomstZaaiers, Burundi: coöperatie voor fair trade, onderwijs en inclusie
 • Via Don Bosco, diverse landen: inclusie en empowerment in grassroot-initiatieven
 • AMT-LCD, Libanon: zorg, onderwijs en werk voor blinden en slechtzienden

Maar ook bij o.a.:

 • De Noorder Poort, Wapserveen: zen-klooster verduurzamen en drempelvrij maken
 • Rondom de Klas, Amsterdam: welbevinden en betere kansen voor kinderen zonder verblijfspapieren
 • Ana Insan, Rosmalen: geïntegreerde vluchtelingen helpen nieuwere nieuwkomers