Organisatie- en communicatieadvies

Analyse

“Organisatie” is meer dan of je een stichting, kerk of vereniging bent en hoe je de taken verdeelt tussen de bestuursleden en degene die uitvoerend de spin in het web is.

“Communicatie” is meer dan een website hebben en mails de deur uit doen.

“Organisatie” en “communicatie” hebben allebei alles te maken met wie de mensen zijn die het dóén, met wat hun drive en hun passie is, wat ze als hun missie zien, en hoe ze tegen zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen aan kijken.

Hoogdravend geneuzel dat alleen voor multinationals geldt? En niet voor uw plaatselijke voedselbank, dorpskerk of eenzame-ouderen-maaltijdproject?

Wij geloven, nee: wij weten, dat het succes van succesvolle goede doelen komt doordat de mensen er:

  • één taal spreken,
  • elkaar blindelings weten te vinden,
  • samen dezelfde droom voor ogen hebben, en
  • elk afzonderlijk zich haalbare doelen stellen, waarin die droom een beetje werkelijkheid wordt.

Dat kan alleen als “organisatie” méér is dan de taakverdeling, maar ook gaat over teamgeest, chemie en vertrouwen. En als in “communicatie” het ontvangen van boodschappen minstens zo belangrijk is (en minstens zo goed gebeurt) als het uitzenden van boodschappen.

Ontvangen in de communicatie is te leren, net als zenden. En éénrichting-zenden is af te leren, zoals tweerichting-communicatie aan te leren is.

Teamgeest, chemie en vertrouwen zijn niet 100% maakbaar, maar de basis ervoor is wel te leggen: in een samenbindend traject waarin we drive en passie, missie en visie, en gedeelde kernwaarden meenemen in uw keuzes. Keuzes rondom concrete zaken als het logo, het motto, de website, de nieuwsbrief, en hoe je reacties afhandelt die daarop komen.

2Select coacht u in het uitdenken van zo’n traject, en kan desgewenst de uitvoering van sommige onderdelen voor zijn rekening nemen.

Meer weten? Neem contact op!