Home

Wij zijn 2Select Fondsenwerving, een bedrijf van sinds kort drie gepassioneerde en zeer ervaren fondsenwervers en communicatiespecialisten. Naast onze ruime ervaring op het gebied van institutionele fondsenwerving  en donateurswerving zijn wij ook gespecialiseerd in het opzetten van programma’s voor nalatenschapswerving en grote giften; waardoor wij u kunnen helpen extra inkomsten te vinden.

Ook het doorlichten van uw organisatie behoort tot de mogelijkheden, om zelf, al of niet met onze hulp, direct aan de slag te gaan. Daarnaast wij zijn gespecialiseerd in communicatie in de brede zin van het woord.

Aangezien wij hebben gewerkt voor zowel non-profit organisaties, als voor adviesbureaus in deze branche, zijn we in staat om de uitdagingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Hierdoor combineren wij het beste uit deze 2 werelden, waardoor we een veelheid van organisaties kunnen helpen.

Inmiddels is 2Select ook partner van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) en Netwerk Dak. Langs deze weg zitten we aan tafel bij vele kerkgemeentes en inloophuizen.

Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen bij de diensten die we uw organisatie kunnen bieden. Of kijk eerst even wie we zijn, of wat we gedaan hebben. Of voor wie we nu werken.