Home

2Select: Een succesvol bedrijf zonder klanten

2Select Fondsenwerving bestaat sinds augustus2016. 2Select helpt kerken, diaconale stichtingen en andere ‘goede doelen’ aan financiële middelen voor hun projecten. Van de restauratie van een kerkorgel tot het oprichten van een huis voor daklozenopvang. Van leer-werk-trajecten in Ghana tot weerbaarheidstrainingen tegen loverboys in Rotterdam. En van een rijdende voedselbank tot het van zonnepanelen voorzien van een 19e-eeuws klooster. Anno 2022 heeft 2Select zich succesvol ingezet voor meer dan 130 organisaties. En toch zijn wij een bedrijf zonder klanten.

Partners

Want 2Select denkt niet in termen van klant en leverancier. Wij en de kerken en organisaties waarvoor we werken, zijn partners. En dat is iets anders. Partners voelen zich betrokken bij elkaar, en gaan samen tot het uiterste om van een project een succes te maken. Zo werkt 2Select: u heeft een plan, en een organisatie die dat kan uitvoeren, en wij hebben het netwerk en de kennis om daar co-financiers bij te vinden. Allebei zijn we verantwoordelijk voor zijn ons eigen aandeel, en samen nemen we verantwoordelijkheid om de puzzelstukjes optimaal in elkaar te laten vallen. Zodat geefgeld goed besteed wordt, en maximale impact heeft!

Expertises

Nelleke Slaats, Peter Goudkamp en Bertram Westera werkten alle drie voor een grote kerkelijke organisatie, maar op uiteenlopende terreinen, en daarnaast in andere sectoren, zoals media, NGO’s en financiële sector. Daardoor zijn ze van veel markten thuis, zoals visie-, beleids- en planvorming, campagnes en projectmatig werken, communicatie en fondsenwerving en  financiële administratie en beheerszaken.

2Select is daarnaast partner van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) en van de vereniging van inloophuizen Netwerk DAK. Voor inhoudelijke expertise verwijzen wij door naar hen, en voor fondsenwerving verwijzen zij door naar ons.

Maak kennis met Nelleke, Peter, Bertram en enkele van onze partners!