Diaconie en Caritas

Protestantse gemeenten, katholieke parochies en de meeste andere plaatselijke kerken, hebben een aparte “afdeling” voor al het “maatschappelijk werk” dat ze doen.

Van ouderenzorg tot daklozenopvang en van steun aan een kerk in een ander land tot stille hulp bij armoede dichtbij. Als je als diaconie of PCI weinig eigen middelen hebt, hoe maak je dat dan financieel mogelijk?

2Select helpt u kiezen, en helpt u het te organiseren en uitvoeren, door hulp bij:

  • fondsenwervende teksten, materialen, campagnes en events
  • inspirerende en activerende p.r. in de eigen kerk voor diaconaat
  • slimme keuzes rond samenwerking met de lokale overheid, andere kerken, landelijke netwerken etc.
  • diaconaal werk met een focus waaraan vermogensfondsen steun willen geven,

2Select kan u de geldwerving uit handen nemen, u helpen de voorwaarden te scheppen voor succesvolle geldwerving, of beide.