Non-Profits

Goede doelen zijn er in soorten en maten. Ze kunnen onderwijs of zorg als onderwerp hebben, armoedebestrijding of geestelijk leven, duurzaamheid of lhbti-rechten, het platteland in Nederland of de sloppenwijken van Rio. Allemaal hebben ze gemeen dat ze (deels) afhankelijk zijn van geefgeld. En dat het voor allemaal een puzzel is, hoe ze daaraan komen. Dan kan een (goede) fondsenwerver uitkomst bieden.

Kleinschalig

2Select rekent geen uurtarieven die alleen grote organisaties kunnen betalen. 2Select legt zich toe op kleinschalige initiatieven:

  • maatschappelijk actief houden van ouderen of van mensen die gemakkelijk in een isolement komen
  • inclusie van mensen met een beperking (ook door aanpassingen in gebouwen)
  • zorg voor dak- en thuislozen, mensen in schulden, of mensen in armoede
  • ontmoeting tussen oude en nieuwe Nederlanders
  • buddy-projecten voor kwetsbare jongeren
  • steun vanuit Nederland aan een onderscheidend project in een arm land…

Projecten

Enzovoort, enzovoort. Projecten met of zonder beroepskracht, met of zonder eigen gebouw, met of zonder dat er veel hulpgoederen in omgaan. En dus kan de begroting meer of minder omvangrijk zijn. Maar: bijna altijd plaatselijke of regionale initiatieven. Of een samenwerking daarvan.

En: 2Select helpt bij diverse vormen van fondsenwerving, én bij andere zaken die voor een goede fondsenwerving van belang zijn.