Voor wie

Fondsenwerving is mogelijk voor  een breed scala aan organisaties: van scholen tot ziekenhuizen en van sportverenigingen tot culturele instellingen. 2Select richt zich in het bijzonder op maatschappelijke initiatieven enerzijds (zoals inloophuizen voor daklozen, preventieprojecten voor kwetsbare jongeren, hulp bij integratie voor vluchtelingen, etc.) en kerkelijk werk anderzijds (zoals pastoraal en diaconaal werk, het vergroenen en/of multifunctioneel maken van het kerkgebouw, etc.)

Is uw kerk of stichting erkend als ANBI, dan maakt dat de vooruitzichten bij fondsenwerving een stuk gunstiger. Maar ook zonder ANBI-status kunnen wij u soms helpen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van die status, of bij het tot stand brengen van samenwerking met een stichting die wél ANBI is.

Neem gerust contact op, leg uw situatie uit,  en vraag naar de mogelijkheden!