Werven bij vermogensfondsen

2Select kent veel fondsen op het vlak van kerk, diaconaat, sociaal-maatschappelijk werk maar ook monumentenzorg, duurzaamheid, leefbaarheid, etc.

Fondsen
Maar wat belangrijker is voor succesvolle fondsenwerving: wij weten waar fondsen op letten. Welke informatie in uw aanvraag niet mag ontbreken. Welke bijlagen verplicht zijn. Hoe lang van tevoren je een aanvraag moet indienen en wat de doorlooptijd is voordat je een beslissing mag verwachten.

Van een aanzienlijk aantal fondsen weten we ook of contact zoeken vooraf of tijdens de behandeling verstandig is of juist niet. Welke fondsen een tussen- en eindrapportage verlangen, en hoe uitgebreid die moeten zijn. En welke dingen je beslist niet moet doen als je kans op een bijdrage wilt maken.

Onze inzet
2Select kan u op vele manieren helpen, bijvoorbeeld met een beperkte inzet, met een gezamenlijke traject, of met maximale hulp:

 • Beperkte inzet houdt in: u schrijft zelf het plan, zorgt voor de juiste bijlagen, benadert zelf de fondsen en zorgt zelf voor alle opvolging na een aanvraag of toekenning. En wij leveren u alle relevante informatie over de fondsen die als co-financiers het beste bij uw plan aansluiten. Een voordelige keus voor als u al ervaring hebt en eerder succesvol bent geweest in fondsenwerving.
 • Gezamenlijke traject houdt in: u kijkt met ons mee en wij kijken met u mee. Zo leert u zelf de belangrijkste basisvaardigheden voor succesvol fondsenwerven. Verstandig als u zeer regelmatig opnieuw fondsen zult gaan werven: voor wie het vak beheerst, is zelf doen natuurlijk altijd goedkoper!
 • Maximale hulp: 2Select ontzorgt u van het hele proces. U leest alleen mee en corrigeert en accordeert de aanvraag die wij namens u schrijven, en levert ons bepaalde bijlagen etc. aan die wij mee moeten sturen. De beste keus als u niet vaak opnieuw een groot bedrag van buiten nodig heeft: zelf doen kost dan veel tijd en echte routine in het fondsenwerven, zult u in dit geval niet opbouwen.

2Select biedt alle drie deze vormen voor bijna elke vorm van fondsenwerving, al naar gelang die geschikt is voor

 • overheidssubsidies,
 • donaties door particuliere fondsen,
 • (plaatselijke) kerken als co-financier voor uw project,
 • giften van vermogende particulieren (“major donors”),
 • giften van “kleine gevers” (zoals in de actie Kerkbalans),
 • verbeteren van collecte-opbrengsten,
 • bevorderen van periodiek schenken,
 • bevorderen van erfstellingen en nalatenschappen t.b.v. uw werk.

Meer weten? Neem contact op!