Major Donors

Grote gever

De helft van de Nederlanders doneert tussen de €100,- en €200,- per jaar aan goede doelen. Een kwart geeft minder of niets, en een kwart geeft meer. Een klein percentage zelfs meer dan € 1.000,- en een enkeling nog weer een veelvoud daarvan.

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd: gevers onder de € 200,- vormen driekwart van alle gevers, dus dat is een heel grote en heel belangrijke groep. Maar: een flink bedrag ineens voor uw werk is natuurlijk wel heel plezierig.

Hoe vind je deze ‘major donors’, bij wie het om vele honderden tot soms vele duizenden euro’s per jaar gaat? En bovenal: wat bepaalt hun geefgedrag? Wat vinden zij belangrijk? En hoort uw werk daarbij, en bent u dus kanshebber als u uw werk bij hen onder de aandacht brengt?

2Select heeft ervaring met diverse major donors en heeft enkelen van hen zelfs meermalen mogen adviseren over de door hen te kiezen doelen. Wij helpen u graag u te verplaatsen in hoe een major donor denkt en doet.

Les 1: een major donor heeft nóóit een bord in de tuin staan met “Wie helpt mij van mijn geld af?”

Les 2: een major donor is géén geldautomaat: (bijna) niemand wordt al na twee of drie contacten uw major donor.

De meeste lessen hierna zijn minder simpel. Ze hebben te maken met het aangaan van een relatie, met wederzijds respect en wederzijds vertrouwen, met begrip over en weer en met het vinden van gedeelde gronden.

Gelooft u dat major donors voor u van betekenis kunnen zijn? En u voor hen? Gelooft u dat niet alleen de gever, maar ook de ontvanger iets te bieden moet hebben in zo’n relatie? En bovenal: heeft u géén haast? Want de meeste major donors kijken de kat graag even uit de boom.

Dan helpen wij u graag bij het opzetten van een major donor-programma! Door gedegen, op de vragen van de lezer gerichte informatie over uw werk. Door instructies voor een huisbezoekprogramma. Door inzicht in de keuzes waar u voor staat als er opvolging gegeven moet worden aan een contactmoment.

Meer weten? Neem contact op!