Bridge to Connect

Bridgetoconnect wil in het bijzonder een brug zijn voor vrouwen die door mensenhandel in de prostitutie terecht zijn gekomen. Met die brug zijn bedoelen we dan dat we hen een veilige plek willen bieden waar zij  een periode mogen wonen. In die periode bieden we hen een hulpprogramma aan, waar zij kunnen herstellen en hun dromen weer terug kunnen vinden.