Hervormd Nieuwer ter Aa

De gemeente draagt de naam Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in
Nederland en telt momenteel 297 leden van wie er 111 dooplid zijn en 143 belijdend lid. Overige leden, onder wie geboorteleden, zijn 43 in getal (peildatum 19 januari 2015).
Binnen het grote geheel van de Protestantse Kerk in Nederland behoort de gemeente tot de protestantse classis Breukelen.