Interkerkelijk Diaconaal Overleg

Missie

Het IDO heeft als missie: helpen wie geen helper heeft.

In het landschap van veel hulp-instanties brengt dit mee dat het IDO vaak met zware problematiek te maken heeft. We krijgen mensen binnen die bij andere loketten zijn vastgelopen, mensen die zulke klappen hebben opgelopen dat ze dringend behoefte hebben aan een mens die echt even naar ze luistert; ook mensen die erg laat ontdekten dat ze met hun eigen aanpak niet uit de problemen kwamen en mensen die eindelijk de moed hadden met hun ongeordende papierwinkel voor de dag te komen en hulp te vragen en mensen die met schaamte moeten erkennen dat ze geen geld meer hebben voor de eerste levensbehoeften.

De vrijwilligers en de beroepskrachten van het IDO doen hun best om er te zijn voor die mens die aanklopt . We ervaren dat mensen die zich serieus genomen voelen ook mogelijkheden oppakken om aan hun problemen te werken.
De samenwerking van de werkvelden (inloophuizen, schuldhulpverlening, voedselbank) binnen het IDO met heel korte lijnen blijkt voor veel mensen een sluitend vangnet te zijn waarmee ze geholpen worden hun leven weer wat beter op de rails te krijgen.