International Award for Young People

IYAP

Missie

Door middel van een niet competitief en vrijwillig programma willen we bijdragen aan de ontwikkeling van het psychologisch, geestelijk, fysiek en sociaal welzijn van jongeren in de leeftijd van 14 – 24 jaar. Met als doel bij te dragen van een positieve ontwikkeling van jongeren gericht op zelfontplooiing, het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de gemeenschap.

En op deze manier een bijdrage te leveren om jongeren voor te bereiden op hun rol en plaats in de (internationale) samenleving.