Onze diensten

2Select kan veel voor u betekenen. Zo kunnen we u helpen met institutionele fondsenwerving, het vinden van grote gevers, het opzetten van een programma voor nalatenschappen, campagnes, begeleiding van de telemarketing of met het vinden van maandelijkse donateurs.

Maar ook bij het doorlichten van een organisatie met betrekking tot de fondsenwerving, kerkbalans of diaconale projecten kan 2Select voor u werk uit handen nemen. En zelfs het verlenen van advies aan de subsidieverstrekkende organisaties behoort tot ons dienstenpakket.

Kijk rustig rond en neem contact op!